Un scriitor la Dumitreşti - G. M. Vlădescu

George-VladescuPuţini ştiu că, în clădirea unde funcţionează azi Dispensarul Uman, cândva a locuit scriitorul George Mihail Vlădescu. Soţia acestuia, Eugenia Vlădescu, a funcţionat ca judecătoare la Judecătoria din Dumitreşti la sfârşitul perioadei interbelice fiind îndrăgostită de peisajul de pe Valea Râmnicului după cum avea sa declare însuşi scriitorul. Era cu mult mai tânără decât el, probabil fusese impresionată de numele lui şi de comportamentul său manierat şi civilizat

G. M. Vlădescu s-a născut la 2 martie 1885 în comuna Coteşti, judeţul Râmnicu Sărat pe atunci, şi s-a stins din viaţă la 29 martie 1952, la Dumitreşti, mormântul scriitorului aflându-se la cimitirul Bisericii Sf. Dumitru, neîngrijit şi neştiut de nimeni.

Aristide Demetriad

aristidAristide Demetriad este una dintre figurile foarte cunoscute ce au plecat de pe plaiurile Dumitreştilor la sfârşitul veacului al nouăsprezecelea pentru a se înălţa pe culmile celebrităţii.

A văzut lumina zilei la data 10 iulie 1872. Sunt mulţi cei care îl revendică pe marele artist, dar el ne aparţine nouă, dumitreştenilor, fiind născut aici, pe aceste frumoase meleaguri şi nu în altă parte după cum încearcă unii să acrediteze ideea.

În primul deceniu al secolului trecut tatăl său, Arhile Demetriade, locuia în casa de peste drum de actualul Cămin Cultural şi tot aici, Demetriad venea ori de câte ori avea ocazia pentru a-şi aminti de anii fericiţi ai copilăriei.

Cântări sfioase - Alexandru Zamfirescu

zamfirescuAşezat în mijlocul unei livezi cu pruni, altădată, cu privelişte spre munţii şi colinele cu văi de la Buda şi Băbeni se află conacul boierului Alexandru I Zamfirescu, marele colecţionar de la Dumitreşti din perioada interbelică. Prieten cu mai toţi marii scriitori ai vremii, nu ezita niciodată să-i invite aici, pe plaiuri dumitreştene, pentru a le oferi câteva zile de linişte şi desfătare.

În „Vitralii”, Octavian Moşescu, vechiul său prieten de demult, aminteşte cu nostalgie de clipele petrecute la Dumitreşti alături de Gala Galaction, Adrian Maniu şi Ion Marin Sadoveanu, mari cunoscători de artă, care se desfătau admirând colecţia de icoane a celui ce işi luase pseudonimul de Matei Elian.

Umbra lui Carol I la Poiana Mărului

poianamaruluiZi de început de toamă cu atmosferă clară ca un glob de cristal peste străvechea vale a Râmnicului. Dealuri încă înverzite şi pomi plini de roade întâmpină luna septembrie a acestui an. Sub sclipirile razelor fierbinţi clipoceşte apa Râmnicului printre pietrele desprinse din malul stâncos. Pâlcuri de pini şi brazi umbresc şoseaua dând o răcoare binefăcătoare.

Pe Plaiuri Râmnicene

O nouă carte despre Valea Ramnicului și despre frumusețile ei a văzut lumina tiparului - PE PLAIURI RÂMNICENE

Pe Plaiuri Râmnicene

Această carte ilustrează munca începută cu mai mulţi ani în urmă, truda unui dumitreştean îndrăgostit de meleagurile natale. Marian Găloiu încearcă (şi reuşeşte) să arate că ţinutul Râmnicului nu este un loc sterp, fără trecut, fără memorie, fără interes. Rupt în două de o nedreaptă reformă administrativă, Plaiul Râmnicului.

DEVĂLMĂŞIA ÎN DUMITRESTI

Populaţia rară, pământul din belşug, necesităţi de trai destul de modeste, lipsa de cerere pentru produsele gospodăriei ţărăneşti, sunt factori care concură la practicarea proprietăţii de grup asupra pământului.

Moşnenii trăiau modest, îşi produceau in casă aproape tot ce aveau nevoie. O prăjină - două de cânepă sau in, dădea(u) materia primă pentru pânzeturi, câteva oi dădeau lâna pentru stofă şi ţoale. Femeile prelucrau acestea, războaiele de ţesut aflându-se la cinste în iventarul gospodăresc.

Gala Galaction la Dumitrești

gala galactionPe 8 martie 2014 s-au împlinit 53 de ani de la trecerea la cele veşnice a părintelui Gala Galaction, nume sub care a fost cunoscut scriitorul român Grigore Pişculescu. Născut în localitatea Dideşti, judeţul Teleorman, în data de 16 aprilie 1879, Gala Galaction a trecut la cele veşnice în martie 1961 după o lungă activitate pe mai multe planuri: Preot, profesor şi nu în ultimul rând om de cultură cu o bogată operă literară şi publicistică la activ.